Vaje v vodi

Vaja 1

V vodi smo do ramen.

Obrnemo se s hrbtom proti obali.

Gledamo vodo ali morje.

Držimo se za rob obale in vozimo kolo.

 

 

Vaja 2

V vodi stojimo do ramen.

Roki iztegnemo od telesa.

Zgornji del telesa sučemo,

tako da z rokami odrivamo vodo.

 

 

 

 

 

Vaja 3

V vodi smo do pasu.

Hodimo po vodi in si pomagamo z rokami.

 

 

 

 

 

Na slikah je gospod Milan Savelli.

← Nazaj na Gibanje